Nieuws

Persbericht: Bedrijven Kontakt Gemert-Bakel (BKG) boekt eerste succes Beekse Brug

31.08.2016
Nieuws

GEMERT, 30 AUGUSTUS 2016

Op 10 september 2015 nam gedeputeerde Christophe van der Maat uit handen van Martin Jacobs, voorzitter van het Bedrijven Kontakt Gemert-Bakel, de getekende petities voor verbetering van het knelpunt ‘De Brug’ bij Laarbeek in ontvangst.

Op 9 juni j.l. vond op initiatief van opnieuw het BKG een gesprek plaats met vertegenwoordigers van de provincie, gemeente Laarbeek en de gemeente Gemert-Bakel om de verkeerslichtinstallatie bij de Beekse Brug eens goed onder de loep te nemen. De genoemde vertegenwoordigers waren het ter plekke met het BKG eens dat de installatie niet goed functioneert.

Het voornoemde overleg heeft er voor gezorgd dat er, een jaar na de petitie, een onderzoek wordt gestart met als doel een betere doorstroming van het verkeer vanuit Beek en Donk richting Gemert. Daarvoor wordt in de maand november het linksaf slaan vanaf Lieshoutseweg/Gemertseweg naar de Bosscheweg tijdelijk verboden. Meten is weten en daarom worden op verschillende plaatsen en tijdstippen verkeerstellingen uitgevoerd.

Het BKG is blij met het voorstel van de provincie en met de instemming van het college van B&W van Laarbeek voor de proef.

Het BKG hoopt dat automobilisten door zinvol gebruik te maken van bestaande wegeninfrastructuur rond Laarbeek, de Koppelstraat en Brandstraat minder zullen worden belast.

De eerste stap naar een verbeterde doorstroming is gezet.

Met vriendelijke groet,

Martin Jacobs

Plaats een reactie