Bedrijven Kontakt Gemert-Bakel

Hartelijk welkom op de website van Bedrijven Kontakt Gemert-Bakel (BKG)

Onze ondernemersvereniging is in 1988, inmiddels alweer 29 jaar geleden, opgericht met als doelstelling het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van onze leden. Het BKG is een vereniging ván ondernemers vóór ondernemers met als drive het stimuleren en motiveren van een beter ondernemersklimaat binnen Gemert-Bakel.

Lees verder

Wilt u met uw bedrijf ook deel uitmaken van het BKG?
dec 29

Nieuwjaarsbijeenkomst 11 januari 2013

Bedrijven Kontakt Gemert houdt op vrijdag 11 januari voor alle leden een nieuwjaarsbijeenkomst. De voorzitter zal een welkomstwoordje doen en daarna is het programma informeel. Er is alle ruimte om te netwerken, bij te praten en medeBKG-leden een goed en vooral succesvol 2013 te wensen.

BKG-leden die zich hiervoor nog niet hebben opgegeven kunnen dit tot woensdag 9 januari alsnog doen bij het secretariaat,nicole@geoaccountants.nl.

De nieuwjaarsbijeenkomst wordt gehouden bij Natuurpoort Nederheide aan de Kaak 11 te Milheeze en begint om 20.00 uur.

nov 22

inspraak William Manders opiniërende raadsvergadering.

Onderstaande tekst is door William Manders, secretaris van het BKG, integraal voorgelezen tijdens de opiniërende raadsvergadering van de gemeente Gemert van donderdag 22 november 2012. Het was een reactie naar aanleiding van de ledenvergadering van twee dagen eerder, waarbij de op handen zijnde forse verhoging van de ozb werd besproken.

Geachte leden van de Gemeenteraad en College van B&W,

Mijn naam is William Manders en als Secretaris/Penningmeester van Bedrijven Kontakt Gemert-Bakel (oftewel BKG) zou ik graag namens onze circa 200 leden en wellicht zelfs namens alle ondernemers in Gemert-Bakel het woord tot u willen richten. Lees meer »

nov 20

BKG-ledenvergadering: Van verhoging OZB tot Social Return

Het was druk op de ledenvergadering, afgelopen dinsdag in Elsendorp. Maar liefst zo’n 75 BKG leden waren aanwezig. De agenda vermeldde onder meer de op handen zijnde forse OZB-verhoging in Gemert-Bakel waar volgens voorzitter Ben Claaszen ‘ondernemerstechnisch niemand iets mee opschiet’. Hij deed verder een dringend beroep op de leden om bij het bestuur aan de bel te trekken als er andere (knel)punten zijn. “Wij zijn jullie spreekbuis! Laat ’t horen als er iets is.”

Hij vroeg zich verder af of het niet belangrijk was om, eventueel samen met de gemeente, nog meer dan voorheen de gronden van het industrieterrein te promoten. Ook kondigde hij het ‘klein overleg’ aan tussen BKG en de gemeente op 17 december, een regelmatig terugkerend overleg waarop allerlei zaken aan de orde komen. Lees meer »

mei 31

Jaarvergadering druk bezocht

De jaarvergadering van donderdag 31 mei 2012 is door een kleine honderd leden bezocht. Locatie was de hal van Van Kessel Olie uit Milheeze, die voor de gelegenheid bijzonder feestelijk was aangekleed.

Voorzitter Ben Claaszen opende met het verzoek om een minuut stilte voor BKG-lid mevrouw Trudi van Lankveld, die recentelijk is overleden. Vervolgens mochten twee nieuwe leden zichzelf met een korte presentatie introduceren. Angeliek Nelissen van Zomerzoen deed dat met een enthousiast praatje, Puck Mickers en Carl van de Wetering van Van de Punt toonden een korte film. Lees meer »