Nieuws

nov 28
Nieuws

Agenda 2015 bekend

De agenda van het BKG voor 2015 is bekend. Deze kunt u vinden middels de volgende link.

We zien u graag weer bij onze bijeenkomsten in 2015.

jun 25
Nieuws

Facebook BKG

BKG Facebook

We hebben tegenwoordig een Facebook pagina. Hier zullen we regelmatig berichtjes, foto’s en uitnodigingen plaatsen. We hopen hiermee interactief en toegankelijk te blijven. Je kunt hem bezoeken door op bovenstaande afbeelding te drukken of op deze link te drukken: Facebook BKG 

jun 12
Nieuws

Uitnodiging zomerborrel

Van de Punt heeft op een leuke en ludieke manier de uitnodiging voor de komende zomerborrel gemaakt. Kijk dit leuke filmpje hier!

apr 16
Nieuws

jaarvergadering 15 mei 2014

Op 15 mei 2015 houdt het BKG de jaarvergadering. Dit jaar zijn we daarvoor te gast bij Van Heugten.

Tijdens de jaarvergadering wordt er tevens een minimarkt gehouden. Die is speciaal voor leden die te klein gehuisvest zijn om alle leden tijdens een ledenbijeenkomst te ontvangen of die zich niet groot genoeg voelen om met de vierjaarlijkse bedrijvenbeurs mee te doen. De minimarkt is dus bij uitstek geschikt  voor kleine ondernemers om hun onderneming aan de andere BKG-leden voor te stellen. U kunt zich aanmelden bij het secretariaat.

Verdere info over de jaarvergadering ontvangt u in de uitnodiging die u binnenkort wordt toegestuurd.

 

mrt 18
Nieuws

Ondernemers hebben veel belangstelling voor de politiek. Er zijn momenteel diverse hete hangijzers die hun aandacht vragen in het uitoefenen van hun beroep. Dat bleek op maandagavond 17 maart 2014 tijdens de politieke debatavond voor lijsttrekkers die het BKG/EPGB had georganiseerd. En al was de grote Eendrachtzaal dan niet helemaal met belangstellenden gevuld, toch waren er zo’n honderd mensen naar de Gemert-Bakelse cultuurtempel gekomen om geïnteresseerd het debat te volgen. Na een voorstelrondje, waarin gespreksleider Ben Claaszen alle lijsttrekkers de kans gaf, hun standpunten alvast kenbaar te maken, volgden vier stellingen met onderwerpen die allen betrekking hadden op ondernemen. De eerste stelling handelde om de vraag of retail toegestaan moet gaan worden op plekken waar dat nu niet mag. In de tweede stelling kon men zijn mening geven over de vraag of verenigingen met een kantine, zoals voetbalclub, tennisvereniging en hockeyclub, daarmee een bedreiging vormen voor de reguliere Horeca. In de derde stelling praatte men over de LOG-gebieden, waarheen in het verleden veel intensieve veehouderij is verplaatst, en waar het door verscherpte regelgeving inmiddels lastig ‘ boeren’ is. Tot slot konden de zeven lijsttrekkers discussiëren over het wel of niet mee willen betalen aan de ‘ruit’ rond Eindhoven.

Hoewel het echte vuurwerk uitbleef, werd er toch behoorlijk pittig over de onderwerpen gediscussieerd. Ook vanuit de zaal kwam er aardig wat feedback, zodat het een onderhoudende avond werd waarin alle aanwezigen zich betrokken konden voelen. Na afloop werd de uitslag van de stembriefjes bekend gemaakt. Daarop hadden alle aanwezigen kunnen stemmen over de vraag, wie het best had gereageerd op de stellingen en kon men alvast zijn stem uitbrengen voor woensdag 19 maart. Op de foto is de uitslag te zien. Over twee dagen zal blijken of deze uitslag representatief is voor de definitieve verkiezingsuitslag van de gemeenteraad 2014.

 

 

mrt 11
Nieuws

Politiek debat voor ondernemers 17 maart

Op  maandag 17 maart organiseert het EPGB een politieke debat-avond, speciaal voor ondernemers. Alle politieke partijen zijn hiervoor uitgenodigd. Aan de hand van een aantal stellingen gaan zij de discussie aan. Onderwerpen zijn onder meer leegstand en industrieterreinen. Ook de slechte financiële positie van de gemeente Gemert-Bakel komt uiteraard aan bod. Voorzitter Ben Claaszen van het BKG zal de avond leiden. Aanvang 20.00 uur, de Eendracht, Sint Annastraat Gemert.