Nieuws

jun 29

Zienswijze 2×2 baans N279

Bent u het eens met het BKG Dat de N279 van af Veghel 2×2 baans moet worden? Laat dat de provincie dan weten. Dit is de laatste kans!

Ga naar:  www.bedrijvenkontaktgemert-bakel.nl/2baans
En teken de online zienswijze.

jun 12
Nieuws

Zomerborrel 2018

De zomerborrel komt er weer aan! Dit jaar zal restaurant De Wilg verwelkomen.

Aanmelden kan Lees meer »

jan 23
Nieuws

Aandachtspunten Politieke Partijen 2018-2022

Het Bedrijvenkontakt Gemert-Bakel wil via dit schrijven haar wensen aan de politieke partijen kenbaar maken. Op hoofdlijnen zijn het de volgende zaken:

ECONOMIE

 1. Een goed ondernemersklimaat met een vestigingsbeleid dat openheid, snelheid en redelijkheid met betrekking tot grondprijzen omvat;
 2. Minder regels en rompslomp voor ondernemers. Procedures bekorten en vereenvoudigen
 3. Ondernemers worden maximaal ondersteund door de gemeente en optimaal gefaciliteerd. De communicatielijnen zijn kort;
 4. De lokale bedrijvigheid wordt gestimuleerd evenals de stagemogelijkheden voor jongeren bij de lokale bedrijven; hiervoor middelen beschikbaar stellen;
 5. Zorgen dat bedrijventerreinen kwalitatief op orde zijn of op orde komen;
 6. Bedrijvigheid in kleine dorpskernen wordt niet beperkt maar gestimuleerd;
 7. Het aankoopbeleid en inkoopbeleid van de gemeente gericht is op zoveel mogelijk Gemert-Bakelse bedrijven;
 8. Bedrijvenclusters die Parkmangement en/of een Ondernemersfonds willen worden daarbij gesteund door de gemeente;
 9. In samenspraak met de Peelgemeenten de provincie blijven benaderen om de bereikbaarheid te verbeteren door N279 zo snel mogelijk 2×2 baans te maken ipv 2×1 baans;
 10. Bakel naar de N279 ontsluiten met een dubbele aansluiting
 11. De oplossing voor de Beekse Brug als hoge prioriteit meenemen naar de Peelgemeenten en de provincie;
 12. De toegankelijkheid van de bedrijventerreinen logisch en efficiënt tot stand laten komen;
 13. Duurzaamheidsprojecten stimuleren en faciliteren;
 14. De conclusies en aanbevelingen van het Cluster- en Ketenonderzoek ‘Zicht op bedrijvigheid’ opvolgen en faciliteren;
 15. De actiepunten uit de notities ‘De Peel maakt het in Brainport’ en de economische agenda van De Peel worden serieus genomen en in de komende raadsperiode als uitgangspunt van beleid meegenomen.
 16. Er voor zorgen dat we in Gemert-Bakel optimaal profijt hebben van de mogelijkheden die het nieuwe Innovatiehuis De Peel ons biedt.
 17. De activiteiten van de Dutch Technology Week Helmond – De Peel worden sterk aanbevolen en op verzoek mee gefaciliteerd.
 18. Bedrijven die aangifte doen van bovengrondse en ondergrondse criminaliteit worden door de gemeente van meet af aan begeleid en ondersteund.

apr 25
Nieuws

DTW – Kom en beleef technologie Helmond – De Peel

Heb je altijd al eens bij hightech bedrijven in de regio binnen willen kijken? En wil jij ervaren hoe leuk het is om met de techniek van de toekomst te werken?

Kom gratis naar dit mooie evenement waar ook diverse BKG-leden aan zullen deelnemen. Alle informatie is te vinden in onderstaande flyer. Lees meer »

mrt 09
Nieuws

Ledenbijeenkomst Securicon

Vanavond is de eerste reguliere ledenbijeenkomst van 2017. Hopelijk zien we u ook bij Securicon. Inloop is vanaf 193.0 en de vergadering start om 20.00.
 
Tot vanavond!

jan 24
Nieuws

Nieuwjaarsspeech voorzitter BKG

Zoals traditie had ook dit jaar onze voorzitter, dhr. Martin Jacobs, een woordje voorbereid voor tijdens de nieuwjaarsborrel. Hieronder kunt u zijn verhaal teruglezen.

Gemert, nieuwjaarstoespraak 2017 dd. 13 januari

Dames en heren, leden van het BKG,

Lees meer »