Nieuws

Nieuwjaarsspeech Martin Jacobs

19.01.2015
Nieuws

Afgelopen vrijdag was de nieuwjaarsreceptie, Martin Jacobs had deze bijeenkomst geopend met een speech. Deze nieuwjaarsspeech is hieronder terug te lezen:

Beste leden van het BedrijvenKontakt Gemert-Bakel,

Hartelijk welkom bij deze nieuwjaarsbijeenkomst van onze vereniging, altijd weer een belangrijk moment om even terug te kijken, stil te staan bij het heden maar vooral vooruit te kijken. Speciaal woord van welkom aan onze burgemeester Jan van Zomeren,  de wethouders Roel Hoppezak, Miranda de Ruiter, Anke van Extel en Jan Bevers.

Uw aanwezigheid wordt door ons zeer gewaardeerd.

Allereerst wil ik jullie allen een gezond en succesvol 2015 wensen. Gezond in alle opzichten voor jezelf en je naasten maar ook voor de werknemers in de bedrijven. Ik wens jullie ook veel succes in het ondernemen. Succes bij de bedrijven biedt mogelijkheden voor de toekomst. Graag maak ik als nieuwbakken voorzitter van de gelegenheid gebruik bij een aantal thema’s kort stil te staan.

Om te beginnen wil ik een serieus moment inbouwen en stilstaan bij het recent op 1 januari overlijden van een van onze senior-leden namelijk Jan Ponjé, de vader van Jan-Willem. Jan was een van de leden van de eerste jaren van de BKG, 1991. Jan was een ondernemer binnen een familiebedrijf dat veel mooie objecten binnen de gemeente maar ook daarbuiten heeft gerealiseerd. Jan stimuleerde bij voorlichtingsbijeenkomsten bij ons op het vmbo van het Commanderij College, maar al te graag en zeer enthousiast het werken binnen de bouw. Het overlijden van Jan is voor de familie en de branche een groot verlies. Namens de BKG wens ik Toos, Jan-Willem, zijn zus Marti en hun partners en kinderen veel sterkte dit verlies te verwerken.

Het jaar 2014 was een bewogen jaar. Weten we het nog:

·        De ebola-uitbraak en de vreselijke ramp met de MH 17. We hebben veel beelden van die ramp nog op onze netvliezen staan.

·        De aardbevingen in het Groningse landschap met alle consequenties van dien. Weet u nog?

·        De olympische winterspelen met de Nederlandse successen en het biertje van onze Koning met meneer Poetin? Wie zou nu nog met Poetin willen proosten?

·        De annexatie van De Krim door Rusland en de oorlog die daar veel heeft verwoest;

·        Het verdwijnen van het passagierstoestel MH 370 van de radar, nog steeds een onopgelost probleem.

·        De successen van het Nederlands elftal tijdens de WK in juni 2014 en zonder problemen daarvan kunnen genieten via een grootscherm op het Ridderplein;

·        Wie van jullie heeft een emmer ijskoud water over zijn hoofd leeg laten gieten voor een goed doel met de Ice Bucket Challange

·        De terroristische acties van ISIS in augustus deden ons door de gruwelijkheden de ogen sluiten voor de TV, maar de ogen moesten wel worden geopend voor het vele verdriet;

·        Wie heeft er staan dringen om in 2014 de nieuwe Iphone 6 te kunnen bemachtigen?

·        De paus die stevige uitspraken deed naar zijn leden van de Curie, u weet wel: het bestuursorgaan van het Vaticaan. Ik dacht nog: nou Paus, nu doorpakken!

·        Een klimaatakkoord tussen Amerika en China; maar wat moeten we ons daarbij voorstellen?

Nu wat dichter bij huis:

·        In Gemert werd, wat onmogelijk geacht werd, waar: er ontstond een brede coalitie. Een samenwerking van politieke partijen waar Gemert sterk behoefte aan had.

·        Keken ze eerst vanuit Laarbeek – soms met een grijns – naar het politieke gekrakeel in Gemert, hoe zit dat nu bij óns, Gemertenaren, als we naar de Laarbeekse problemen kijken?

·        We namen afscheid van een gewaardeerd voorzitter van de BKG, Ben Claaszen en we luisterden naar de Behangkoning van Den Haag, John van Zweden, die met 50.000 pond het bijna failliete Swansea City redt. Zo nu en dan kijk ik eens naar de stand van die voetbalclub.

·        En we zijn nog geen steek verder met ons – aan de buitenzijde – prachtige kasteel. De binnenkant stemt tot droefheid.

·        Alhoewel de meningen erover uiteen lopen is de aanleg van de nieuwe wegenstructuur, ook wel ‘De Ruit’ genoemd, door met name de kleinere partijen in de Tweede Kamer zo goed als onmogelijk geworden.

·        De leegstand van winkelpanden in Gemert is flink teruggedrongen, een begin van betere tijden?

·        En in 2014 werden 17 bedrijven lid van het BKG en hebben om uiteenlopende redenen 16 bedrijven het lidmaatschap beëindigd. Per saldo staat de teller op 185 leden. Voorwaar geen gering aantal.

Kijkend naar het heden en met name naar dit moment van het jaar dan verwerken we nog steeds de brute terroristische acties van vorige week in Parijs. Dat dít moet gebeuren om een enorme wereldwijde solidariteit voor het behoud van onze vrijheid van meningsuiting in gang te zetten is toch ongelooflijk?

Ik heb u een aantal positieve en negatieve momenten voorgehouden die we hebben ervaren in 2014.

Maar hoe zien we onze toekomst hier tegemoet?

Welnu, dames en heren ondernemers waar zijn wij bij gebaat en waar wil uw bestuur graag aan werken?

Een paar punten:

·        Groot belang hechten we aan een goede relatie van het BKG-bestuur met het college van B&W. Met name over de met het college te bespreken thema’s. Thema’s die er toe doen zoals een snelle contactlegging tussen bedrijf en gemeente. Goede communicatie en vlotte behandeling of afhandeling van verzoeken. Het vertrouwen in die goede relatie is aanwezig en groeit. We zien een bedrijfsvriendelijk klimaat waar we met gepaste zorgvuldigheid mee om moeten gaan. Het kan niet zo zijn dat we steeds maar weer met het vingertje naar elkaar wijzen. Samenwerken doe je ook écht samen. Bijvoorbeeld het onderzoek in welke bedrijvigheid we in onze gemeente sterk zijn. Ofwel het cluster en keten onderzoek.

·        We willen tijdens de bijeenkomsten ons samen met jullie meer op thema’s storten die er toe doen. Ons verhaal en uw reactie. Interactiever omgaan dus met belangrijke zaken op het terrein van economische aspecten, bedrijventerreinen, vestigingsklimaat, infrastructuur en samenwerken in de regio.

·        We willen u helpen elkaar te leren kennen door zinvolle en prettige bijeenkomsten te organiseren waar jullie graag komen. Eerst informeren en discussiëren en daarna netwerken en de bekende gezelligheid.

De titel van de notitie ‘Macro Economische Verkenning’ van het Centraal Planbureau heeft als kop: “Broos herstel, koopkracht stijgt”. Zie daarvoor de website van het CPB.

In de Samenvatting van deze verkenning staan licht positieve vooruitzichten m.b.t. 2015. Zoals het groeien van de Nederlandse economie met 1¼% in 2015. Aantrekken van investeringen en dalende werkeloosheid en een dalend overheidstekort dat ver onder de grens van 3% ligt n.l. 2,2%. Al met al gunstige ontwikkelingen waar we hopelijk in 2015 ook hier in Gemert-Bakel geleidelijk wat van zullen gaan merken.

Ik eindig met twee statements van Frans Timmermans vorige week bij de nieuwjaarsbijeenkomst van Brainport in het Evoluon in Eindhoven: Hij zei aan het eind van zijn gloedvol betoog: ‘ondernemers, verleg de grenzen’ en ten tweede zei hij:  ‘blijf optimistisch’.

Dat heb ik vertaald naar ons eigen werkterrein. Verleg de grenzen tussen de 6.1 gemeenten. Te beginnen richting onze buurgemeente Laarbeek en vervolgens met de andere vier gemeenten, Helmond, Deurne, Asten en Someren. We moeten niet alleen willen weten wat buiten de landsgrenzen aan bedrijvigheid gebeurt, maar we moeten het in elk geval weten binnen onze eigen regiogrenzen.

Ik wens jullie, namens het bestuur, een grensverleggend en optimistisch 2015 toe waarin we elkaar vast met enige regelmaat gaan ontmoeten. We rekenen op jullie.

Ik dank jullie voor je aandacht.

Gemert, 16 januari 2015

Martin Jacobs, voorzitter

 

Plaats een reactie