Nieuws

Nieuwjaarsspeech door voorzitter Martin Jacobs

20.01.2016
Nieuws

Zoals ieder jaar hadden we ook dit jaar weer de traditionele nieuwjaarsborrel. Onze voorzitter Martin Jacobs opende de avond met een speech. Deze kunt u hier teruglezen.

Een sfeerimpressie is terug te vinden op onze Facebookpagina.

U leest hier de speech:
Dames en heren,

 

Hartelijk welkom bij deze nieuwjaarsbijeenkomst van onze vereniging. Een mooi moment om even terug te kijken, stil te staan bij het heden maar vooral

vooruit te kijken. Ook een woord van welkom aan de aanwezige leden van ons college van B&W. Jullie aanwezigheid zie ik als een bestempeling van een

goede samenwerking.

Na dit woord van welkom hecht ik er aan jullie allen, mede namens de mede bestuursleden, een gezond en succesvol 2016 te wensen. Het allesomvattende

woord daarvoor is m.i. een Zalig Nieuwjaar voor jullie en je naasten. Ik haal dat woord Zalig graag uit de ‘oude doos’. Maar dat kunt u van deze senior

verwachten.

 

Ik wil van dit moment gebruik maken om even stil te staan bij twee droevige gebeurtenissen;

In januari 2015 overleed Jan Ponjé senior (dit hadden we al bij de vorige nieuwjaarsbijeenkomst vernoemd) en in juni Maria Raaijmakers de vrouw van

ons lid Gerrit Raaijmakers. Namens ons allen wens ik de familie nogmaals sterkte.

 

Het was me het jaartje wel 2015. Weet u het nog:

 • Toen we 2015 binnen stapte was de economische crisis aan het begin van zijn retour, een hoopvol gebeuren voor de bedrijven.
 • In het begin van het jaar voltrok zich een vreselijk drama in Parijs, namelijk de terreuraanslag bij Charlie Hebdo, gisteren een jaar geleden. De hele wereld was ontdaan en ging in protest.
 • Helaas werd de terreur nog heviger in Parijs met de bij ons allen bekende zeer droevige resultaten. Onschuldige mensen van jong tot oud werden slachtoffer van onzinnig fanatisme.
 • In Brussel werden alle activiteiten wegens dreigend terreur langdurig stilgelegd.
 • West-Europa en dus ook Nederland werden geconfronteerd met vluchtelingen met diverse achtergronden. Ik weet niet hoe het u verging maar soms kon ik de ogen niet droog houden bij het zien van alle ellende op het beeldscherm. Het zal je lot maar zijn. Het is maar net waar je wieg heeft gestaan.
 • Bij de opvang van 200 vluchtelingen in Gemert en Aarle-Rixtel mocht ik wat diensten verlenen bij het geven van Nederlandse taal. Een ervaring die ik niet had willen missen. Ook een ontdekking. Ik trof aan tafel leergierige vluchtelingen aan waarvan velen een goede opleiding hadden genoten, soms een eigen bedrijf hadden en een snel bevattingsvermogen. Beste mensen, daar zitten ook potentiele werknemers voor veel bedrijven bij, dat weet ik zeker. Mensen die uw economie en die van ons land mee kunnen bevorderen. Misschien zijn zij in de toekomst wel hard nodig. Volgens mij had Angela Merkel dat al goed in de gaten.
 • Het vliegtuig van German Wings dat moedwillig door een psychisch gestoorde piloot tegen de rotsen in Frankrijk vloog;
 • Het wereldwijde klimaatakkoord dat eind 2015 in Parijs werd gesloten;
 • Dafne Schippers wint een Gouden Medaille op de 200 meter;
 • Het Maagdenhuis werd door studenten bezet. Kosten voor de belastingbetaler € 505.000,–
 • Het nieuws dat de beruchte terror-oehoe uit Purmerend is gevangen, gaat de hele wereld over. Vrijwel alle grote internationale nieuwsmedia berichten over de vangst.
 • Aardbevingen in Groningen zorgen er voor dat de gaskraan in Groningen deels wordt gesloten.
 • Smog in China en grote overstromingen in Engeland
 • Een vreselijke valpartij in de derde etappe van de Tour de France heeft vele slachtoffers gemaakt. Onder andere Tom Dumoulin, de Nederlandse renner die in deze rit zijn zinnen op de gele trui had gezet, werd slachtoffer en moest de koers verlaten.
 • Twee zware aardbevingen in Nepal kosten ruim 7500 mensen het leven;
 • Nederland wordt uitgeschakeld voor de Europese Voetbalkampioenschappen en doet sinds 1984 dit keer niet mee. Voor de een ‘n opluchting voor de ander ‘n teleurstelling.
 • De strijd tegen IS wordt door een steeds bredere coalitie aangepakt. Zelfs Rusland doet mee.
 • Bemiddeling van Paus Franciscus zorgt er voor dat Cuba en Amerika weer in gesprek raken en ambassades openen;
 • In Amerika dient zich een omstreden presidentskandidaat aan ene Ronald Trump.

 

Nu maar eens wat dichter bij huis:

 • PSV wordt landskampioen. Groot feest voor Eindhoven en de regio.
 • De plannen voor de aanleg van een ‘Ruitverbinding’ lopen definitief spaak.
 • Het Gemertse kasteel is tot grote ergernis van de bevolking nog steeds op slot.
 • Er wordt een Centrummanager in Gemert aangesteld.
 • In september vindt bij het Boerenbondsmuseum de grootste Gemertse toneelvoorstelling ‘Von Wor ik bén’ plaats.
 • Burgemeester Jan van Zomeren kondigt zijn vertrek uit Gemert aan.
 • De Peel 6.1 gemeenten zijn het over veel punten eens. Uitzondering daarop is de uitvoering van de WMO;
 • BKG timmert aan de weg. We spannen ons extra in voor verbetering van de situatie bij de Beekse Brug.
 • En, last but not least: we hadden per 31 december op de kop af 200 leden bij de BKG! Straks zal ik u laten weten wie het 200e lid is en er even aandachtaan schenken.

 

Dat waren een aantal positieve en negatieve gebeurtenissen uit 2015. Terreur moet ons niet in zijn macht krijgen. Zelfs de economie kan zwaar te

lijden krijgen bij voortgaande dreigingen en aanslagen. Ik hoop en wens dat de veiligheidsdiensten zich steeds meer kunnen bekwamen in het ontmantelen

van criminele organisaties en het voorkomen van terreurdaden.

 

Welnu, beste mensen, waar willen wij als bestuur in 2016 in goed overleg met jullie aan werken?

 

Een paar punten:

 • Hoog op de agenda staat de aanpak van de wegeninfrastructuur in onze regio. Ons lidmaatschap van de BZW geeft mogelijkheden onze stem te laten horen. We zitten nu in een kwartaal van het jaar waarin belangrijke besluiten moeten worden voorbereid ter verbetering van knelpunten in de regio’s. Aanstaande dinsdag mag uw voorzitter weer aanschuiven bij het overleg hierover. Samen met de gemeente en twee projectontwikkelaars denken we mee over verkoop van gronden en vestiging van nieuwe bedrijven op onze bedrijventerreinen. Parkmanagement is daar een onlosmakelijke activiteit van.
 • Het overleg met de gemeente Gemert-Bakel bevindt zich in een opwaartse spiraal. De BKG wordt serieus genomen en samen willen we er voor de leden zijn. Immers, als het goed met de bedrijven komt dat ten goede aan de economie en gaat het beter met de werkgelegenheid. Waar we als gemeente en bedrijven binnen de BKG sterk in zijn, wordt geleidelijk duidelijk via het cluster- en ketenonderzoek waar een eerste stap mee is gezet. Dit krijgt een vervolg. Ook de bedrijfsbezoeken van het voltallige college van B&W met een vertegenwoordiging van ons bestuur zullen ook weer in 2016 twee keer bij twee bedrijven plaatsvinden.
 • Door ons bestuurslidmaatschap van het BZW kringbestuur participeren we tevens in de voorbereiding van de Dutch Technology Week Helmond –De Peel in mei 2016. U hoort daar nog meer over.
 • De relatie Onderwijs – Bedrijfsleven BKG is een vast punt op de agenda van het bestuur. Bevorderen van deze relatie kan o.a. door het beschikbaar stellen van stageplaatsen voor het voortgezet onderwijs en het Middelbaar Beroepsonderwijs. Ook basisscholen vinden vaker hun weg richting bedrijven in het kader van specifieke projecten. Het bestuur wil deze ontwikkelingen graag bevorderen.
 • De ledenvergaderingen van onze vereniging kennen een hoog opkomstpercentage. Omliggende bedrijfsverenigingen zijn hier jaloers op. Het bestuur heeft gemerkt dat de formule van de bijeenkomsten aansluit bij de wens van de leden. Toch hopen wij dat u de leden die weinig of niet bij de bijeenkomsten komen gaat adviseren tijd uit te trekken voor onze bijeenkomsten. Wij zullen het ook doen. Het houden van een nieuwe workshopavond staat op het lijstje van het bestuur.
 • Waar we als bestuur naar uitkijken is de Bedrijvenbeurs 2016 die in oktober zal plaatsvinden. Een hoogtepunt dat om de vijf jaar plaatsvindt maar waar straks al weer zes jaar tussen zit. Het zal niet lang meer duren dat u zich kunt aanmelden voor deze beurs. We rekenen op een grote deelname en een hoge bedrijfsmatige en publieke belangstelling.

 

Dames en heren,

Als oudste van het gezelschap mag ik het bestuur van het BKG voorzitten. Dat doe ik nu ongeveer 1,5 jaar met heel veel plezier. Dat plezier in het besturen

wordt mede ingegeven door je mede-bestuurders. Ik kan jullie zeggen dat ik trots ben op de andere bestuursleden. De wijze waarop ieder zich op zijn

terrein inzet en de inbreng die men levert tijdens de bestuursvergaderingen is in mijn ogen geweldig. Wat mij betreft verdienen deze mensen, inclusief het

oud bestuurslid Ruud van der laar die in 2015 aan het einde van zijn periode vertrok, een applaus.

 

Het bestuur doet zijn uiterste best om de ledenvergaderingen zo gevarieerd mogelijk invulling te geven en tot succesjes te laten worden. De hoge deelname

van jullie aan die bijeenkomsten vinden we fantastisch. Blijf volhouden en komen. Dat we het 200e lid wellicht daardoor hebben kunnen verwelkomen

vinden we geweldig en maakt ons samen sterker. We worden gezien en gehoord.

 

Graag wil ik nu het 200e lid van het BKG noemen en extra verwelkomen. Met veel plezier laat ik jullie weten dat het 200e lid is: Brabant Match

Personeelsdiensten gevestigd aan de Scheiweg in Gemert en vandaag vertegenwoordigd door Roy van Berlo. Applaus voor dit 200e lid en voor de

vereniging. (beeldje en bloemen overhandigen).

 

Aan het eind van deze Nieuwjaars speech wens ik u een gezellige avond toe en

hoop jullie tijdens de eerstvolgende ledenvergadering op 8 maart in goede

gezondheid opnieuw te mogen begroeten.

 

Dank voor jullie aandacht.

 

Gemert, 8 januari 2016

Martin Jacobs

Plaats een reactie