Nieuws

Nieuwe leden, nieuwe site en afscheid bestuurslid

28.05.2013
Nieuws

Maar liefst vier nieuwe leden werden verwelkomd op de ledenvergadering van het BKG, afgelopen donderdag 23 mei bij Dientje. Entrance Service Direct, Topscore en Unibouw stelden zich kort aan de aanwezigen voor. Een vertegenwoordiger van Zicht Primair Onderwijs was hiervoor verhinderd. Verder hadden zich inmiddels ook al weer drie nieuwe leden aangemeld, die –zoals gebruikelijk- eerst door de vergadering dienen te worden goedgekeurd. Zij zullen zich op de eerstvolgende ledenbijeenkomst presenteren.

De agenda vermeldde verder het aftreden van vicevoorzitter Jan-Willem Ponjé die de maximale periode van negen jaren in het bestuur zitting had gehad. Voorzitter Ben Claaszen roemde zijn inspanningen voor twee nieuwe industrieterreinen. “Bolle Akkers kwam na lange strubbelingen uiteindelijk toch in een stroomversnelling. Het Wolfsveld heeft wat langer geduurd maar ook daar ligt nu een mooi terrein klaar voor de toekomst. Helaas belemmert de crisis nu dat er ook daadwerkelijk gestart wordt maar dat kon niemand voorzien,” aldus Claaszen. “Ook heb je veel energie gestoken in de individuele belangenbehartiging van onze leden en menig haperend gesprek tussen ondernemers en gemeente weer op gang gebracht.”

Opvolger Stijn Haegens uit Elsendorp, die door het bestuur werd aangedragen, werd met algemene stemmen gekozen.

Penningmeester William Manders gaf een toelichting op het financieel jaarverslag. Het BKG staat er financieel niet slecht voor en er is voldoende gereserveerd voor het jubileumfeest van 21 juni en de volgende beurs. Hierdoor hoefde de contributie niet te worden verhoogd.

De nieuwe BKG-site, die onlangs de lucht in ging, werd gezamenlijk bekeken. Door een technisch mankementje moest de presentatie halfweg worden afgebroken, zodat de leden werden uitgenodigd om thuis zelf de site nogmaals te bekijken.

Na afloop van de vergadering gaf gastheerJan Wijn een korte introductie van zijn bedrijf. Daarna was er volop tijd om elkaar in een gezellige sfeer te ontmoeten en te netwerken.

Plaats een reactie