Nieuws

Jaarvergadering druk bezocht

31.05.2012
Nieuws

De jaarvergadering van donderdag 31 mei 2012 is door een kleine honderd leden bezocht. Locatie was de hal van Van Kessel Olie uit Milheeze, die voor de gelegenheid bijzonder feestelijk was aangekleed.

Voorzitter Ben Claaszen opende met het verzoek om een minuut stilte voor BKG-lid mevrouw Trudi van Lankveld, die recentelijk is overleden. Vervolgens mochten twee nieuwe leden zichzelf met een korte presentatie introduceren. Angeliek Nelissen van Zomerzoen deed dat met een enthousiast praatje, Puck Mickers en Carl van de Wetering van Van de Punt toonden een korte film.

Er waren diverse mededelingen waaronder een over het contact dat er onlangs is geweest tussen het BKG-bestuur en het College van B&W. Tijdens dit overleg is een aantal vragen van BKG-leden besproken en werd tevens duidelijk dat de neuzen van beide partijen gelukkig weer helemaal dezelfde kant uit staan.

Penningmeester John van der Laan werd door de kascommissie en de overige leden geprezen om zijn duidelijke en keurig verzorgde jaarverslag.

Voorzitter Ben Claaszen en bestuurslid Joan Minten waren beide aftredend en werden bij acclamatie herkozen. Penningmeester John van der Laan nam na elf jaar afscheid. Hij werd door de voorzitter geprezen om zijn punctualiteit, zijn enorme kennis en zijn ‘BKG- geheugen’. Met name de statuten zitten ‘gewoon helemaal in zijn hoofd’, aldus de voorzitter. Hij kreeg een welverdiende cadeaubon en zijn vrouw een mooie bos bloemen.

William Manders van Geo Accountants wordt zijn opvolger en gaat daarbij tevens het secretariaat verzorgen. Voor de al eerder afgetreden Jaap Vos komt Tineke
Mols van Tekstbureau Tien voor Taal in de plaats. Zij is belast met de Communicatie/PR.

Na de vergadering werd de minimarkt geopend. Daarin kregen dertien BKG-leden de kans om zich te presenteren. Het was voor hen een mooie kans om te laten zien wat ze in huis hebben en gelukkig waren er veel mensen die aandacht voor hen hadden want alle ‘kraampjes’ werden goed bezocht.

De eerstvolgende activiteit van het BKG is de jaarlijkse zomerborrel met barbecue op 22 juni. Leden kunnen zich hiervoor nog opgeven tot 22 juni.

Plaats een reactie