Nieuws

Interviews met Ruud van de Laar en Jan Geerts

Aftredend bestuurslid Ruud van de Laar
02.06.2015
Nieuws

De afgelopen week heeft er een wisseling plaats gevonden in de formatie van het BKG-bestuur. Ruud van de laar had aangegeven zijn functie niet nog een termijn voort te zetten, tijdens de jaarvergadering werd Jan Geerts unaniem verkozen tot zijn opvolger.

Reden voor ons om beide heren eens in de spotlights te zetten. Om te beginnen met aftredend bestuurslid Ruud van de Laar (directeur van Slijperij van de Laar).

‘Het is mooi zo, het is klaar’ gaf Ruud aan. Acht jaar geleden kwam Ruud in het bestuur. ‘Het voelde als een hele eer om gevraagd te worden voor het BKG-bestuur’. Met Ruud werd er een weg van verjonging ingezet binnen het toenmalige BKG-bestuur.

Het was zijn eerste bestuursfunctie (na enkele jaren bestuur in sportverenigingen), en dat was toch wel anders dan alleen een bedrijf besturen, zo verteld Ruud: ‘Zo’n bestuur is toch aftasten en afstemmen. Dat is in het begin wennen en daar moet je in groeien. Na een aantal jaar weet je wel waar je op moet letten en werd het heel vertrouwd.’
Fijn vond Ruud het om de verandering te zien in het contact met de gemeente tijdens zijn periode, ‘Dit ging van heel stroef naar een prettige relatie. Jammer vindt ik echter wel dat het EPGB nooit goed van de grond is gekomen’.

Toch verlaat Ruud het bestuur wel met pijn in zijn hart. ‘Toch jammer om te stoppen, ik had altijd veel plezier met de bestuursvergaderingen. Tijdens het nuttigen van de BKG-schaal tijdens de borrel werd je ook altijd bijgepraat over al het ondernemersnieuws van Gemert-Bakel’.
‘Ik zou het absoluut weer doen, ook weer met dezelfde rol. Ik ben geen voorzitter of een geen secretaris. Ik ben op mijn best wanneer ik op de achtergrond de stille kracht kan zijn’. Gaf Ruud terugkijkend aan.

Ruud heeft nog wel een tip voor Jan: ‘blijf dicht bij jezelf, of je nu een groot of klein bedrijf hebt, wanneer je dicht bij jezelf blijft dan kun je iedereen en jezelf in de ogen blijven kijken.’ Ruud verwacht dat Jan een zeer geschikte opvolger is en wenst hem al het geluk met de functie.

Martin Jacobs had namens het BKG-bestuur Ruud al bedankt voor zijn werkzaamheden. Toch willen we Ruud via deze weg nogmaals danken voor de acht fijne jaren en veel succes wensen met zijn bedrijf en gezin.

Zoals reeds vermeld volgt Jan Geerts (directeur van Geerts Adviseurs) Ruud op. Wie is Jan? Om daar achter te komen vroegen we het in de stijl van Joan Minten; verliefd, verloofd, getrouwd of nog hobby’s?
‘Ik ben Jan Geerts, 39 jaar samenwonend en heb drie kinderen genaamd Sanne, Tymo en Stijn’ antwoorde Jan hier op.

In 2010 is hij begonnen met Geerts Adviseurs. Persoonlijke aandacht en eerlijk advies, dat is waar Geerts Adviseurs voor staat. ‘Als men niets kan besparen of wanneer de investering te hoog is, dan zeg ik dat gewoon’. Geerts Adviseurs werkt met een vier stappenplan:
1. Collectieve inkoop van gas en elektra.
2. Reduceren van gas verbruik realiseren.
3. Realiseren van reductie in elektra verbruik.
4. Alternatieve energieopwekkingsmogelijkheden onderzoeken en realiseren.

In het BKG-bestuur krijgt Jan de functie van belangenbehartiger in de relatie met de gemeente. ‘Ik had niet lang hoeven nadenken toen ik gevraagd werd. Het leek me eerlijk gezegd eigenlijk ook de leukste functie’, gaf Jan aan. ‘Ik ga mijn bestuursfunctie op dezelfde manier vervullen als hoe ik in mijn bedrijf opereer; opkomen voor de ondernemers van Gemert-Bakel op een eerlijke en open manier’.
Jan gaat dit avontuur aanvliegen net hoe het op zijn pad komt, met een open blik zonder vooroordelen of geschiedenis met wie of wat dan ook. Ook ziet hij het BKG-bestuurschap als een goede manier voor uitbreiding van zijn netwerk. Wil je Jan bereiken? Dat kan via info@geertsadviseurs.nl of 0622057440.

We wensen Jan veel succes met zijn nieuwe functie en kijken uit naar de samenwerking met hem.

Getekend,

Het BKG-Bestuur.

Aantredend bestuurslid Jan Geerts

Aantredend bestuurslid Jan Geerts

Aftredend bestuurslid Ruud van de Laar

Aftredend bestuurslid Ruud van de Laar

Plaats een reactie