Nieuws

Brief BKG aan college van B&W en de leden van de Gemeenteraad

06.06.2011
Nieuws

Onderstaande brief is afgelopen week verzonden naar het college van B&W en de leden van de Gemeenteraad. Namens de leden van het BKG wordt de gemeente gevraagd om zich te richten op de toekomst en het creëren van een goed ondernemersklimaat.

Geacht College, geachte leden van de gemeenteraad,

Tijdens haar jaarvergadering van donderdag 19 mei jl. hebben de leden van het Bedrijven Kontakt Gemert–Bakel van gedachten gewisseld over de huidige politieke verhoudingen en de ontstane sfeer binnen de gemeenteraad en tussen het College van B&W en de (individuele) leden van de gemeenteraad.

De door onze leden geuite op- en aanmerkingen vonden hun oorsprong in de politieke spanningen en de mogelijke invloed hiervan op het ondernemersklimaat binnen onze gemeente. De leden van het BKG zijn van mening dat de ogen voor het verleden niet gesloten mogen worden. Echter het BKG vindt het niet tot haar taken behoren zich verder

inhoudelijk in deze discussie te mengen.

De leden van het BKG zijn echter wel van mening dat het van groot belang is dat de ogen van de politiek toekomstgericht moeten zijn. Zekere gezien de huidige uitdagingen waarvoor wij in onze gemeente staan, past daar momenteel geen wanverhouding tussen politieke partijen en/of individuele leden van het college of van de Gemeenteraad bij.

Bestuur en leden van het BKG roepen het College van B&W en de politieke partijen binnen onze gemeente Gemert–Bakel dringend op constructieve gesprekken te starten. Dat wil in onze ogen zeggen: doen waarvoor men door de bevolking gekozen is; het op een gezonde en constructieve manier bedrijven van politiek.

Indien gewenst is het bestuur van het BKG bereid de binnen haar leden aanwezige professionele ondersteuning in het kader van een goede procesgang ter beschikking te

stellen. Nogmaals, het BKG wenst zich op geen enkele manier te mengen in politieke discussies of persoonlijke kwesties. Het BKG pleit alleen voor een gezond en aantrekkelijk ondernemersklimaat binnen onze Gemeente voor bestaande en nieuwe ondernemers.

Wij hopen met deze open brief een aanzet te hebben geleverd voor de discussie die gaat leiden tot een verbetering van de politieke verhoudingen binnen onze mooie gemeente Gemert – Bakel.

namens de leden van het Bedrijven Kontakt Gemert – Bakel,

B. Claaszen, voorzitter

 

Plaats een reactie