Hartelijk welkom

Hartelijk welkom op de website van Bedrijven Kontakt Gemert-Bakel (BKG)

Fijn dat u terecht bent gekomen op de site van onze vereniging van ondernemers in Gemert-Bakel. Onze vereniging mag zich verheugen in een groot aantal leden, zo’n 200 totaal, die de onderlinge verbondenheid hoog in het vaandel hebben staan. Het BKG is namelijk een vereniging ván en vóór ondernemers. Steeds beter weten wat dichtbij wordt geproduceerd en daar gebruik van kunnen maken wil het BKG graag bevorderen.

Als BKG zijn we lid van de Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging om daarmee in groter verband de belangen van onze ondernemers te versterken. Daarnaast onderhouden we directe contacten met belanghebbende instanties zoals de gemeente, de provincie, Brainport en andere ondernemersverenigingen.

Het BKG staat voor een goed ondernemersklimaat in Gemert-Bakel. Goede contacten met de gemeente zijn daar een voorwaarde voor. Regelmatig is er overleg over het plaatselijk ondernemen en gemeentelijke belangen.

Ik mag mij verheugen in een groep actieve bestuursleden met elk een eigen speerpunt. In de ledenvergaderingen wordt door elke bestuurder op gezette tijden een terugkoppeling gegeven. Bij specifieke en grotere projecten betrekken we graag onze leden vanuit hun expertise erbij.

Om de onderlinge contacten te bevorderen organiseert het BKG diverse bijeenkomsten. Kennisoverdracht en netwerken staan daarin centraal. De vergaderingen ‘op locatie’, waarbij we te gast zijn bij een van onze leden, bieden ons telkens weer een verrassend inzicht in de activiteiten van onze leden. Ik zou het geweldig vinden om u op een van onze bijeenkomsten welkom te mogen heten. Dat geldt natuurlijk voor onze BKG leden maar zeker ook voor mogelijke nieuwe leden.

Martin Jacobs, voorzitter BKG

Speerpunten

  • Externe belangenbehartiging
  • Economische belangen
  • Sociaal/educatieve belangen
  • Communicatie / PR

Bestuursleden

Martin Jacobs

Voorzitter

Jacobs Mediation
Postbus 58
5420 AB Gemert
Mob. 06 270 23 944
voorzitter@bedrijvenkontaktgemert-bakel.nl

William Manders

Secretaris/penningmeester

Brabant Accountants
Vliet 22-24
5422 VV Gemert
Tel. 0492 36 19 15
Mob. 062 1515 409
secretaris@bedrijvenkontaktgemert-bakel.nl

Stijn Haegens

Bestuurslid

Haegens Kraanverhuur en Transport
Gerele Peel 53
5424 TM Elsendorp
Tel. 0492-351582
Mob. 0492-352015
info@haegenskraanverhuur.nl

Joan Minten

Bestuurslid

MKG Koeriers
Den Heikop 5
5424 SV Elsendorp
Tel. 0492-352098
Fax. 0492-352169
joan@mkgkoeriers.nl

Jan Geerts

Bestuurslid

Geerts Adviseurs
Binderseind 1
5421 CG Gemert
Mob. 06 22 05 74 40
info@geertsadviseurs.nl

Mark Bankers

Bestuurslid

Fonz
Kapelstraat 18
5741 CE Beek en Donk
Tel. 085 782 5555
Mob. 06 30 98 01 19
mbankers@fonz.nl

Ans Ploegmakers

Bestuurslid

AnFra BV
Eiermijndreef 6
5764 RH De Rips
Mob. 0651685848
anfra.bv@gmail.com