Wat is Bedrijven Kontakt Gemert-Bakel?

Bedrijvenkontakt Gemert-Bakel staat voor de volgende speerpunten

Externe belangenbehartiging

Het behartigen van de belangen (waaronder huisvesting, inrichting bedrijventerreinen,leefbaarheid en woonmogelijkheden) van de ondernemers in Gemert-Bakel in het algemeen en die van de aangesloten leden in het bijzonder. Dit bij de (semi-) overheden, stichtingen, kamer van koophandel, uitvoeringsinstellingen e.d. in de meest ruime zin. Structureel daarin is het groot- en klein overleg tussen het BKG en de gemeente.

Economische belangen

Het behartigen van de economische belangen van de ondernemers in Gemert-Bakel en die van de aangesloten leden in het bijzonder door onder andere:
Het transparant maken van de adres- en economische gegevens van de leden door middel van een eigen website, Het organiseren van een beurs eens in de vijf jaar, Het stimuleren van “kopen bij elkaar”.

Sociaal/educatieve belangen

Het behartigen van de sociale en educatieve belangen van de aangesloten leden van het BKG door onder andere het houden van: Formele- en informele bijeenkomsten, Lezingen, Bedrijfspresentaties, Nieuwjaarsbijeenkomst, Ondernemerscafé, Sportdag.

Communicatie / PR

Het behartigen van de belangen van de aangesloten leden middels een actief communicatie- en PR beleid. Dit vierde speerpunt is ondersteunend aan de eerste drie o.a. middels de eigen website en alle andere ter beschikking staande communicatiemiddelen.

Speerpunten

Ledenzaken:

Belangenbehartiging:

  • Binnen de gemeente Gemert-Bakel
  • Binnen de Peelregio
  • Binnen het onderwijsveld

 

  • Verzorgen informatieve netwerkbijeenkomsten
  • Informatievoorziening (PR & Communicatie)

Verenigingszaken:

  • Bestuurszaken
  • Financiën

Bestuursleden

Martin Jacobs

Voorzitter

Jacobs Mediation
Postbus 58
5420 AB Gemert
Mob. 06 270 23 944
voorzitter@bedrijvenkontaktgemert-bakel.nl

William Manders

Secretaris/penningmeester

Brabant Accountants
Vliet 22-24
5422 VV Gemert
Tel. 0492 36 19 15
Mob. 062 1515 409
secretaris@bedrijvenkontaktgemert-bakel.nl

Stijn Haegens

Bestuurslid

Haegens Kraanverhuur en Transport
Gerele Peel 53
5424 TM Elsendorp
Tel. 0492-351582
Mob. 0492-352015
info@haegenskraanverhuur.nl

Joan Minten

Bestuurslid

MKG Koeriers
Den Heikop 5
5424 SV Elsendorp
Tel. 0492-352098
Fax. 0492-352169
joan@mkgkoeriers.nl

Jan Geerts

Bestuurslid

Geerts Adviseurs
Binderseind 1
5421 CG Gemert
Mob. 06 22 05 74 40
info@geertsadviseurs.nl

Mark Bankers

Bestuurslid

Fonz
Kapelstraat 18
5741 CE Beek en Donk
Tel. 085 782 5555
Mob. 06 30 98 01 19
mbankers@fonz.nl

Ans Ploegmakers

Bestuurslid

AnFra BV
Eiermijndreef 6
5764 RH De Rips
Mob. 0651685848
anfra.bv@gmail.com