Wat is Bedrijven Kontakt Gemert-Bakel?

Bedrijvenkontakt Gemert-Bakel staat voor de volgende speerpunten

 1. Netwerken
 2. Externe belangenbehartiging
 3. Economische belangen
 4. Onderwijs en bedrijfsleven
 5. Communicatie en informatie

 

1. Netwerken

Het leggen, opbouwen en onderhouden van effectieve persoonlijke en zakelijke contacten met de andere BKG-leden. De leden zien en spreken elkaar op netwerkbijeenkomsten op locatie bij één van de leden en/of op de jaarlijkse evenementen zoals de zomer barbecue of de nieuwjaarsborrel. Een bedrijfspresentatie of een lezing kan hiervan onderdeel uitmaken.

2. Externe belangenbehartiging

Het behartigen van de belangen (waaronder huisvesting, inrichting bedrijventerreinen, leefbaarheid en woonmogelijkheden) van de ondernemers in Gemert-Bakel in het algemeen en die van de aangesloten leden in het bijzonder. Dit bij de (semi-) overheden, stichtingen, kamer van koophandel, uitvoeringsinstellingen e.d. in de meest ruime zin. Structureel daarin is het groot- en klein overleg tussen het BKG en de gemeente.

3. Economische belangen

Het behartigen van de economische belangen van de ondernemers in Gemert-Bakel en die van de aangesloten leden in het bijzonder. Het transparant maken van de adres- en economische gegevens van de leden door middel van een eigen website. Een duurzaam netwerk en contact met onder andere de Gemeente, de provincie, Brainport.

4. Onderwijs en bedrijfsleven

Het leggen, opbouwen en onderhouden van structurele en duurzame contacten tussen BKG en de diverse onderwijsinstellingen in de Gemeente Gemert-Bakel en de regio. Het belang van een optimale samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven is groot voor nu en de toekomst van de continuïteit van de bedrijven van de BKG-leden. Onderwijs en bedrijfsleven werken samen om bedrijfsprocessen en onderwijsprocessen in een schoolomgeving te combineren.

5. Communicatie en informatie

Het communiceren met en het informeren van de aangesloten leden middels een actief communicatie- en PR beleid. Dit speerpunt is ondersteunend aan de eerste drie o.a. middels de eigen website en alle andere ter beschikking staande communicatiemiddelen zoals sociale media (e-mail, LinkedIn en Facebook).

Speerpunten

Ledenzaken:

Belangenbehartiging:

 • Binnen de gemeente Gemert-Bakel
 • Binnen de Peelregio
 • Binnen het onderwijsveld

 

 • Verzorgen informatieve netwerkbijeenkomsten
 • Informatievoorziening (PR & Communicatie)

Verenigingszaken:

 • Bestuurszaken
 • Financiën

Bestuursleden

Martin Jacobs

Voorzitter

Jacobs Mediation
Postbus 58
5420 AB Gemert
Mob. 06 270 23 944
voorzitter@bedrijvenkontaktgemert-bakel.nl

William Manders

Secretaris/penningmeester

Brabant Accountants
Vliet 22-24
5422 VV Gemert
Tel. 0492 36 19 15
Mob. 062 1515 409
secretaris@bedrijvenkontaktgemert-bakel.nl

Stijn Haegens

Bestuurslid

Haegens Kraanverhuur en Transport
Gerele Peel 53
5424 TM Elsendorp
Tel. 0492-351582
Mob. 0492-352015
info@haegenskraanverhuur.nl

Joan Minten

Bestuurslid

MKG Koeriers
Den Heikop 5
5424 SV Elsendorp
Tel. 0492-352098
Mob. 06 20 70 84 28
joan@mkgkoeriers.nl

Jan Geerts

Bestuurslid

Geerts Adviseurs
Binderseind 1
5421 CG Gemert
Mob. 06 22 05 74 40
info@geertsadviseurs.nl

Karin Reijnders

Karin Reijnders

Bestuurslid

Reijnders Communicatie Coaching
Pandelaar 110
5421NJ Gemert
Tel. 06 53 43 85 18
Mob. 06 53 43 85 18
k.reijnders1@gmail.com

Ans Ploegmakers

Bestuurslid

AnFra BV
Eiermijndreef 6
5764 RH De Rips
Mob. 0651685848
anfra.bv@gmail.com