Nieuws

BKG-ledenvergadering: Van verhoging OZB tot Social Return

20.11.2012
Nieuws

Het was druk op de ledenvergadering, afgelopen dinsdag in Elsendorp. Maar liefst zo’n 75 BKG leden waren aanwezig. De agenda vermeldde onder meer de op handen zijnde forse OZB-verhoging in Gemert-Bakel waar volgens voorzitter Ben Claaszen ‘ondernemerstechnisch niemand iets mee opschiet’. Hij deed verder een dringend beroep op de leden om bij het bestuur aan de bel te trekken als er andere (knel)punten zijn. “Wij zijn jullie spreekbuis! Laat ’t horen als er iets is.”

Hij vroeg zich verder af of het niet belangrijk was om, eventueel samen met de gemeente, nog meer dan voorheen de gronden van het industrieterrein te promoten. Ook kondigde hij het ‘klein overleg’ aan tussen BKG en de gemeente op 17 december, een regelmatig terugkerend overleg waarop allerlei zaken aan de orde komen. Een oplettend BKG-lid wees het bestuur erop dat de gemeente enkele dagen eerder al haar begroting bij de provincie moet indienen. Een dag later en dus buiten de vergadering om is daarom besloten om op de eerstvolgende raadsvergadering gebruik te maken van het spreekrecht. Zo kan het BKG vóór het indienen van die begroting toch haar mening geven.

Een van de andere punten was de verkiezing van de Ondernemer van het Jaar. Aan alle ondernemersverenigingen van Gemert-Bakel wordt binnenkort gevraagd hiervoor kandidaten voor te dragen. Ook individueel kan men zich aanmelden.

De penningmeester lichtte de begroting 2013 toe en had als positief bericht dat de contributie voor volgend jaar niet wordt verhoogd en zelfs niet wordt geïndexeerd.

Aansluitend had wethouder Jan Bevers een boeiend verhaal over Social Return. Gastheer was deze keer Joan Minten van MKG Koeriersdiensten uit Elsendorp. Hij vertelde na afloop veel wetenswaardigheden over zijn bedrijf en zoals gewoonlijk hield ook zijn onderneming veel meer in dan de gemiddelde aanwezige verwachtte.

Na afloop bleef iedereen hangen om zinvol te netwerken en gezellig bij te kletsen.
De volgende vergadering is de nieuwjaarsbijeenkomst op 11 januari van het nieuwe jaar.

Plaats een reactie