Nieuws

18.03.2014
Nieuws

Ondernemers hebben veel belangstelling voor de politiek. Er zijn momenteel diverse hete hangijzers die hun aandacht vragen in het uitoefenen van hun beroep. Dat bleek op maandagavond 17 maart 2014 tijdens de politieke debatavond voor lijsttrekkers die het BKG/EPGB had georganiseerd. En al was de grote Eendrachtzaal dan niet helemaal met belangstellenden gevuld, toch waren er zo’n honderd mensen naar de Gemert-Bakelse cultuurtempel gekomen om geïnteresseerd het debat te volgen. Na een voorstelrondje, waarin gespreksleider Ben Claaszen alle lijsttrekkers de kans gaf, hun standpunten alvast kenbaar te maken, volgden vier stellingen met onderwerpen die allen betrekking hadden op ondernemen. De eerste stelling handelde om de vraag of retail toegestaan moet gaan worden op plekken waar dat nu niet mag. In de tweede stelling kon men zijn mening geven over de vraag of verenigingen met een kantine, zoals voetbalclub, tennisvereniging en hockeyclub, daarmee een bedreiging vormen voor de reguliere Horeca. In de derde stelling praatte men over de LOG-gebieden, waarheen in het verleden veel intensieve veehouderij is verplaatst, en waar het door verscherpte regelgeving inmiddels lastig ‘ boeren’ is. Tot slot konden de zeven lijsttrekkers discussiëren over het wel of niet mee willen betalen aan de ‘ruit’ rond Eindhoven.

Hoewel het echte vuurwerk uitbleef, werd er toch behoorlijk pittig over de onderwerpen gediscussieerd. Ook vanuit de zaal kwam er aardig wat feedback, zodat het een onderhoudende avond werd waarin alle aanwezigen zich betrokken konden voelen. Na afloop werd de uitslag van de stembriefjes bekend gemaakt. Daarop hadden alle aanwezigen kunnen stemmen over de vraag, wie het best had gereageerd op de stellingen en kon men alvast zijn stem uitbrengen voor woensdag 19 maart. Op de foto is de uitslag te zien. Over twee dagen zal blijken of deze uitslag representatief is voor de definitieve verkiezingsuitslag van de gemeenteraad 2014.

 

 

Plaats een reactie